1 nắng cá đù ngon cơm bình dân

(1 đánh giá của khách hàng)

190,000

  • Cá đù 1 nắng
  • Cá nguyên con
  • Loại ngon
  • Có tẩm ước gia vị
  • Đóng gói 1 kg
  • Hút chân không