CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG VÀ HOÀN TIỀN

dacsannamdu.com

1.Điều kiện áp dụng

Theo các điều khoản và điều kiện được quy định trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này và tạo thành một phần của Điều khoản dịch vụ, DacSanNamDu đảm bảo quyền lợi của Người mua bằng cách cho phép gửi yêu cầu hoàn trả sản phẩm và/hoặc hoàn tiền với các điệu kiện dưới đây.

Đặc sản Nam Du Đảm bảo thực hiện bởi dacsannamdu, theo yêu cầu của Người dùng, để hỗ trợ Người dùng trong việc giải quyết các xung đột có thể phát sinh trong quá trình giao dịch. Người dùng có thể liên hệ với nhau để thỏa thuận về việc giải quyết tranh chấp của họ hoặc báo cáo lên dacsannamdu hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ trong việc giải quyết bất kỳ tranh chấp xảy ra trước, trong hoặc sau khi sử dụng dacsannamdu Đảm bảo.

Ngành nghê kinh doanh của cung cấp thực phẩm tươi, đông lạnh, khô.

2.Điều kiện trả hàng

2.1 Thanh toán COD (Cash On Delivery – Nhận hàng trả tiền cho giao hàng)

  • Người mua có quyền xem hàng trước mua, Không được xé bao bì sản phẩm
  • Người mua trả tiền là đồng ý với thông tin trên web
  • Nếu hàng hoá đúng như thông tin trên website của dacsannamdu thì người giao hàng sẽ giao hàng và thu hộ.

Nếu sản phẩm không đúng như thông tin trên website:

  • Sai lệch trọng lượng.
  • Bao bì bị rách không nguyên vẹn
  • Khác loại
  • Khác phẩm chất ( Ví dụ như đặt hàng loại A mà giao loại C)

Người mua có quyền từ chối thanh toán

2.2 Thanh toán trước khi mua hàng

Chúng tôi hiện tại KHÔNG  có hình thức thanh toán khác ngoài  COD hoặc là mua trực tiếp tại cửa hàng.

3.Thay đổi ý định mua hàng

Do chính tôi áp dụng chính sách COD nên, khi khác hàng  thay đổi ý định đột ngột, sẽ xét trong 2 trường hợp sau:

  •  Chưa giao cho Bộ phận giao hàng: Chúng tôi chấp nhận bạn huỷ đơn hàng không mất phí
  • Đã giao cho bộ phận giao hàng: Chúng tôi chấp nhận bạn huỷ đơn hàng, nhưng bạn phải trả tiền giao hàng cho nhân viên vận chuyển.

4.Hoàn tiền cho Hàng trả lại

Ngoài trường hợp trên (Mục 3) trường hợp này chúng tôi không đồng ý cho bạn đổi trả hàng với bất kỳ trường hợp nào: sau khi bạn xem hàng và đồng ý thanh toán cho người giao hàng.

5. Điều kiện Đổi hàng

Do chúng tôi áp dụng phương thức thanh toán COD, nên chúng tôi KHÔNG có bất kỳ chính sách nào việc đổi hàng nữa. ( Kèm theo nữa hàng hoá chúng tôi là thực phẩm, nên không có chính sách đổi trả).

6.Liên lạc giữa Người bán và Người mua

DacSanNamDu khuyến khích giữ liên lạc giữa người bán và người mua; Nên nếu có bất cứ vấn đề nào phát sinh chúng ta có thể thoã thuận với nhau trên hình thức thiện chí.

7.Tranh chấp giữa Người mua và Người bán

Nếu cho tranh chấp xảy ra giữa bên bán và bên mua, thi chúng ta ưu tiên thoã thuận hoà giải, nếu không hợp tác thì có thể khởi kiện lên cơ quan chức năng.

Bản cập nhật và có hiệu lực ngày 08.07.21